Sistem72


SERVIS U FUNKCIJI GRAĐANA

Prijavite komunalni problem – Sistem72!

Poštovani sugrađani,

Pozivamo Vas da putem servisa SISTEM72 prijavite komunalni problem, a nadležna služba Gradske uprave ili javnog preduzeća u nadležnosti Grada, je dužna da Vam odgovori u roku od 72 sata putem zvanične prezentacije Grada Doboj ili na vašu e-mail adresu.

Problem možete prijaviti:

Sve obrađene prijave su javno dostupne na portalu Sistem72 u dijelu za pregled prijava.

Napomena:

  1. Na portalu Sistem72 neće biti objavljivane prijave:
    • u kojima se iznose činjenice koje nisu vezane za nadležnost Gradske uprave Doboj,
    • prijave uvredljivog ili neodgovarajućeg sadržaja.
  2. Molimo Vas da ne zloupotrebljavate servis SISTEM72. Svaka zloupotreba podliježe zakonskim sankcijama!
  3. Obzirom da gradske službe ne rade vikendom, prijave dostavljene petkom i vikendom rješavaće se od narednog ponedeljka.

Uz vašu podršku i saradnju brže ćemo riješiti komunalne probleme u našem gradu!


USAIDCRS

Ovaj portal je pripremljen zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Općine Gradačac i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.